Anslagstavla

Markaryds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt för tillkännagivande av Kommunfullmäktiges sammanträden.
Här finns också information om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap KL.

Överklagan
Då de justerade kommunala protokollen anslås (sätts upp) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,

det inte tillkommit i laga ordning
beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
beslutet strider mot lag eller annan författning.
För att ta del av protokollen följ länk vid anslagen. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran.


Kungörelser:
Kommunfullmäktige

Flytt av fordon:
ETF 397

Anslag:

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Anslås:
Nedtas:

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Anslås:
Nedtas:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-13
Anslås: 2018-08-15
Nedtas: 2018-09-05

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Anslås:
Nedtas: 

Socialnämnden
Socialnämnden 2018-08-16
Anslås: 2018-08-20
Nedtas: 2018-09-10

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-09
Anslås: 2018-08-10
Nedtas: 2018-08-31

Utbildnings- och kulturnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden 
Anslås: 
Nedtas:  

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott
Anslås:
Nedtas:

Valnämnden
Valnämnden 2018-08-07
Anslås: 2018-08-13
Nedtas: 2018-09-04

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
Gemensamma nämnden
Anslås:
Nestas:

Övriga anslag
Valberedningen
Anslås:
Nedtas:

Sunnerbo Samordningsförbund
Anslås:
Nedtas:

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunsekreterare
Kristina P Baron
0433-72002

 Nämndsekreterare
Maritha Karlsson
0433-72078

 Administratör Nämndsekreterare
Annika Torstens...
0433-72060
Sida skapad 2017-12-04
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2018-08-20