Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullm. (webbradio)

Sammanträden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
Måndag 31 aug 2015
Klockan 19:00 Kommunhuset
>> Kungörelse
>> Målkedja beredningen
>
> Målkedja med Ks ändringar

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Film om Markaryd

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

Position Markaryd

Akut situation

 

Markaryds skola 2015-08-27

Information angående aktuell situation på Markaryds skola Elever och personal läser under veckorna 35-37 efter ett provisoriskt schema. Under denna testperiod görs justeringar för att schemat på ett bättre ska passa verksamheten. Alla elever får sin garanterade undervisningstid.

Många elever äter lunch samtidigt och situationen i matsalen är inte optimal. Vi är medvetna om detta och arbetar i schemaläggningen med att färre elever ska äta samtidigt i matsalen.

Invigning Laganslingan 29 aug

Turistvägen ”Laganslingan”, som sträcker sig längs den gamla Riksettan mellan Markaryd i söder (avfart 74) till Strömsnäsbruk (avfart 76) i norr, är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Markaryds kommun.

Längs den 2 mil långa vägsträckan har vi valt ut 6 platser som är extra intressanta. I appen ”Laganslingan” kan du lyssna till spännande, roliga och rysliga historier om händelser längs vägen. Berättelserna illustreras också av originalmålningar av Ljungbykonstnären Kjell Arne Sundberg.

Strömsnäsfestivalen 29/8 2015

Så var det åter dags för festival i Strömsnäsbruk. Marknaden börjar klockan 9.00 och varar till 17.00 med marknadsknallar, mat & hantverk. Servering JA Ranch.

Under marknaden pågår flera event och underhållning från scenen i Lokstallarna börjar klockan 12.00 till 17.00.

Invigning av Turistvägen Laganslingan, Rolling with Stones uppträder.

Timsfors Folkets Hus 100 år

Timsfors Folkets Hus firar 100 år, 30 aug 2015 och gör det med ÖPPET HUS! Sång & musik, tipspromenad, filmvisning, hopptorn, kaffe & lotter, Magi & Trolleri. Bertil Sandström kåserar om Folkets Hus och Timsfors under kaffet. En utställning om Folkets Hus finns på plats.

Angående schema för personal och elever på markaryds skola

Elever och personal går nu enligt ett schema som är provisoriskt.

Mingel inför konst och hantverksrundan

Konst- & Hantverksrundan 2015 i Markaryds bygden. Följ de upp- och nervända röda spannarna.

Samlingsutställning från den 30 Augusti till den 6 September i Kulturhusets Konsthall. Vernissage Söndagen den 30 Augusti. Utställning med mingel börjar klockan 16.00 till 18.00.
Bengt-Göran Söderlind håller invigningstalet.

Välkomna!

Börjar din tonåring gymnasiet?

Tack vare föräldrar som engagerar sig och sätter tydliga gränser börjar allt fler ungdomar att dricka senare, de dricker mindre och alltmer sällan. Allt fler ungdomar tackar idag helt nej till alkohol. Det här innebär också att allt färre ungdomar råkar ut för problem kopplade till alkohol.

Sopning/Borstning trottoarkanter

Fr o m onsdagen den 5 augusti kommer det att utföras underhållsarbete av trottoarkanter (ogräsrensning) i centrala delar av Markaryd.

Arbetet beräknas pågå under augustimånad. Skräp och damm kommer att lösgöras under arbetet. Vi ber om överseende med detta.

Gatukontoret kommer att återställa gatumiljön efter utfört arbete.

Strömsnäsbruk och Traryd kommer att påbörjas efter avslutat arbete i Markaryd. Exakt tidpunkt kan inte anges i nuläget.

Förening för fiberoptik

För några veckor sedan bildades en ny fiberförening i kommunen som antog namnet Markaryds Öst Fiberförening.

Ett antal personer har under en längre tid arbetat med rekrytering av styrelsemedlemmar, områdesombud, byombud, projektorganisation, kontakter med länsstyrelsen, kommunen, kommunikationsoperatörer m m.

En hemsida har tagits fram, markarydsfiber.se, som är under utveckling. Sidan innehåller bra och viktig information om fiberområden, föreningarnas kontaktpersoner, intresseanmälan för anslutning till fiber m m.

Sidan kommer att vara tillgänglig och kunna nyttjas för alla övriga fiberföreningar som bildas eller är under uppstart.

Brorenovering

Gatu och Väg Väst AB (GVV) har fått i uppdrag av Trafikverket att renovera  gångtunneln under Trarydsallén vid cirkulationsplatsen, ca 400 m från Traryds kyrka.

Arbetet kommer att utföras 2015-08-10 till 2015-08-28

Vägen kommer att vara totalavstängd och trafiken leds via Norra stationsgatan och Skansvägen.

Följ anvisnar. Visa hänsyn till personal och arbetsmaskiner.

Badvattenprover 2015

Analysrapporterna gällande Markaryds kommuns badvatten har kommit miljö- och byggnadskontoret till handa.

2015-08-18 inkom badvattenprover till Markaryds kommun och samtliga sjöar har fått resultatet tjänligt enligt "Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG verion 9 2013-06-18". Vid frågor ta kontakt med miljö- och byggnadskontoret."

Ska ditt barn börja förskoleklass till hösten?

Tänk på att säga upp förskoleplatsen i god tid. Uppsägningstiden är 2 månader.

Kom ihåg att ansöka om fritidsplats. Fritidsplats har ditt barn rätt att få om du, som vårdnadshavare, arbetar eller studerar.

Uppsägning av förskoleplats och ansökan om fritidsplats gör du på 24sju.

För dig som har barnomsorg med barn i åldern 3-5 år

Barn i åldern 3-5 år tillhör allmän förskola och allmän förskola följer skolans läsårstider med 15 timmar per vecka, förlagt mellan kl 8.15 - 11.15. Allmän förskola gäller inte under skolans sommarlov 13 juni till 18 augusti 2015.

En chans att sikta mot nya höjder

I september välkomnas ett hundratal astronauter från världens alla hörn till Kronoberg. Detta tack vare Sveriges egen astronaut Christer Fuglesang. Det är en chans att visa upp vårt län, men framför allt kommer astronauterna att besöka många av länets skolor, åk 4-9.