Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullm. (webbradio)

Sammanträden

Kommunstyrelsen
Tisdagen den 18 oktober 2016, klockan 13:30, Åsasalen, Kommunhuset

Kommunfullmäktige 
Måndagen 31 oktober 2016, klockan 19:00, Kommunhuset

Miljö- och byggnadsnämnden
Måndag 10 oktober 2016 klockan 10:00, Åsasalen, Kommunhuset

Socialnämnden
19 oktober 2016 klockan 13:30 Åsasalen

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 12 oktober 2016 klockan 13:00, Sånnasalen, Kommunhuset


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.


Läs magasinet c/o Markaryd online

Akut situation

 

Kulturlov

Höstlovet närmar sig och i Markaryds kommun anordnas flera olika aktiviteter för att barn och ungdomar i alla åldrar bland annat Halloween disco, bad & biokväll, Para ihop-tävling för de yngsta och mycket mer.

Mat- Hälsa- & teknikdagar

Socialförvaltningen tillsammans med ett antal olika föreningar anorndar Mat- Teknik- & Hälsodagar den 24 - 27 oktober i Markaryd och Strömsnäs.

Införande av parkeringsövervakning

Från och med 2016-11-01 kommer Markaryds kommun att införa parkeringsövervakning på kommunal mark, detta med anledning av att antalet felparkerade bilar ökat mycket i kommunen.

Ett stort Tack!

Markaryds kommun placerade sig på en mycket hedrande 6:e plats i Kommunkampen för Världens barn och som bästa kommun i Kronobergs län! Hela 396.284 kronor samlades in, vilket innebär 40,13 kr per invånare. Och detta tack vara er!

VA-ledningsjobb på Ulvarydsvägen

För att förbättra ledningsnätet i kommunen kommer VA/Gatuenheten att göra ett VA-ledningsjobb på Ulvarydsvägen i Markaryd och då kommer det vara begränsad framkomlighet.

Arbetet beräknas starta den 2016-10-17 och pågå till 2016-11-15.
Stor del av tiden är det begränsad framkomlighet förbi arbetsplatsen och vi kommer få ha enkelriktad trafik med trafikljus.

Vid frågor kontakta Ellenor Olofsson, 0433 – 724 10

Tack för visad hänsyn.

Information om fiberutbyggnaden

Nu är snart Telia med sin huvudentreprenör Akea helt klara med sin schakt och det som åligger dem med återställningsarbete i de 4:a tätorterna.

Ett så här stort projekt har inte gått omärkt förbi, men med tanke på att schakterna startades i mars månad har det gått väldigt snabbt.

Ökad folkmängd i Markaryds kommun

Vid halvårsskiftet hade Markaryds kommun 96 fler kommuninvånare än vid årsskiftet. Nu har kommunen 9875 invånare. Detta enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån.

Läs mer på www.scb.se