Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullm. (webbradio)

Sammanträden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
Måndagen den 27 april 2015
Klockan 19:00 Kommunhuset
- Kvalitetsredovisning 2014
- Året som gått 2014
- Årsredovisning 2014
- Tilläggskungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden


Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Film om Markaryd

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

Position Markaryd

Akut situation

 

Markaryds kommun tecknar samverkansavtal med TeliaSonera om bredbandsutbyggnad

TeliaSonera Sverige AB har aviserat intresse av att bygga ut bredband i Markaryds kommun. För att underlätta utbyggnaden har TeliaSonera och Markaryds kommun upprättat ett samverkansavtal vilket kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 14 april har godkänt. Avtalet syftar till att ge en grund för informationsutbyte och samordning kring etablering av ett öppet fibernät och en öppen s.k. tjänsteplattform där olika leverantörer kan erbjuda bredbandstjänster till boende och verksamheter i kommunen.

Insamling ensilageplast

Nu får du återigen möjlighet att lämna in ensilageplast.

Carlings Big Band!

Torsdag 23 april. Klockan 19:00.

Stromvarning i Markaryds kulturhus då Carlings Big Band med Gunhild i spetsen kommer på besök! Biljetter säljes på Markaryds bibliotek, tel 0433-721 05.

Välgörenhetsföreställning 2015

Lördag 25 april – Kulturhuset Markaryd

Show & Musikal, och Teaterprofilen anordnar en välgörenhetsföreställning där alla intäkter går oavkortat till välgörenhetsorganisationen Clowner Utan Gränser. Fika finns till försäljning och lotteri finns på plats. Plats: Kulturhuset i Markaryd Kassan öppnar 13:00

Tekniskt fel

På grund av ett tekniskt fel har publiceringen av synpunkter till Tekniska förvaltningen inte fungerat under senare tid. Felet har rättats till och de synpunkter som på grund felet tidigare inte publicerats har nu publicerats retroaktivt. Vi beklagar det inträffade.

Fiberförening

Funderar du på att starta fiberförening och varför behövs det ?

Som de flesta säkert vet är ”telekom” branschen helt avreglerad sedan en längre tid. Enkelt sagt har ”staten” inget ansvar för vår tele/datakommunikation längre. Marknaden styr helt och hållet vilket innebär att man bygger ut fibernät där det finns tillräckligt med pengar att tjäna för att finansiera bygget och driva dessa nät med vinst. Allt sker på marknadsmässiga grunder, precis som i alla andra branscher.

Nu startar vi sopningen 2015

Under vecka 12 startar vi vårens sopning med start i södra kommundelen.

Var vänlig att sopa ut ½ m utanför er fastighetsgräns för att sopmaskinen skall komma åt.

Parkera ej fordon eller släp/husvagn på gatan. Hjälps vi åt med detta kommer resultatet att bli mycket bättre.

Gatuenheten

Ska ditt barn börja förskoleklass till hösten?

Tänk på att säga upp förskoleplatsen i god tid. Uppsägningstiden är 2 månader.

Kom ihåg att ansöka om fritidsplats. Fritidsplats har ditt barn rätt att få om du, som vårdnadshavare, arbetar eller studerar.

Uppsägning av förskoleplats och ansökan om fritidsplats gör du på 24sju.

För dig som har barnomsorg med barn i åldern 3-5 år

Barn i åldern 3-5 år tillhör allmän förskola och allmän förskola följer skolans läsårstider med 15 timmar per vecka, förlagt mellan kl 8-16. Allmän förskola gäller inte under skolans sommarlov 13 juni till 18 augusti 2015.

En chans att sikta mot nya höjder

I september välkomnas ett hundratal astronauter från världens alla hörn till Kronoberg. Detta tack vare Sveriges egen astronaut Christer Fuglesang. Det är en chans att visa upp vårt län, men framför allt kommer astronauterna att besöka många av länets skolor, åk 4-9.

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Årligen undersöks kommunens kvalitet ur följande fem perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, kostnadseffektivitet, samt samhällsutveckling.

Markaryds kommun får pris för Bästa Tillväxt 2014

Näringslivet växer i Markaryd. Genom sin tillväxt har företagen placerat kommunen på första plats i Kronobergs län. Nu tilldelas man kredit-upplysningsföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt 2014.

Priset Bästa Tillväxt delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Du behövs ibland oss!

Nattvandrarna i Markaryds kommun

Syftet med nattvandring är att vara en förebild och att vara ett socialt och medmänskligt stöd för ungdomar samt att försöka förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse.

Nattvandrarna är ute i våra samhällen på sin egen fritid och får ingen ersättning mer än känslan av att veta att man gör skillnad i våra samhällen. Några nattvandrar ofta och några lite mer sällan men alla är lika engagerade.