Sök

Ansök om barnomsorg

Kommunfullmäktige (webbradio)

Sammanträden

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
Torsdag 18 dec 2014
Klockan 17:30 Kommunhuset

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden
Onsdag 17 dec 2014
Klockan 14:30 Sånnasalen

Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Film om Markaryd

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

Position Markaryd

Akut situation

 

Kommunens växel & reception samt renhållning jul & nyårshelgen 2014

Kommunens växel och reception håller öppet följande tider under Jul & Nyårshelgen 2014/15

Bättre elförsörjning med ny kabel, ny station och omkoppling i elnätet

Under hösten har E.ON haft en del driftproblem i elnätet som medfört att många kunder i Markaryd, Strömsnäsbruk och Timsfors drabbats av strömavbrott.

Här förklarar E.ON varför det blivit så här och berättar att det snart kommer att bli bättre.

Håll tjuven på tryggt avstånd i jul

Under jul och nyårshelgen är det många som passar på att resa bort. Kanske till släktingarna i en annan del av landet eller på långsemester till fjärran länder. Tyvärr är du inte den enda som gläds åt din planerade helgledighet, det gör nämligen tjuven också.

Men låt inte detta avskräcka dig från dina planer, det finns nämligen en rad åtgärder du kan vidta för att minska risken för inbrott.

Så här kan du minska risken att drabbas av bostadsinbrott:

Kommunstyrelsen föreslår försäljning av mark för Golfresort

Vid tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen i Markaryds kommun att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtal om försäljning av mark för en ny golfresort i Traryd.

Köpare är AB Grundstenen 148384 (under namnändring till Lake Lagan Golf Resort AB)

Markaryds kommun får pris för Bästa Tillväxt 2014

Näringslivet växer i Markaryd. Genom sin tillväxt har företagen placerat kommunen på första plats i Kronobergs län. Nu tilldelas man kredit-upplysningsföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt 2014.

Priset Bästa Tillväxt delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Möbler och husgeråd

Markaryds kommun har tagit emot ett antal nyanlända personer. Dessa är i behov av möbler och husgeråd.

Du behövs ibland oss!

Nattvandrarna i Markaryds kommun

Syftet med nattvandring är att vara en förebild och att vara ett socialt och medmänskligt stöd för ungdomar samt att försöka förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse.

Nattvandrarna är ute i våra samhällen på sin egen fritid och får ingen ersättning mer än känslan av att veta att man gör skillnad i våra samhällen. Några nattvandrar ofta och några lite mer sällan men alla är lika engagerade.

Markaryds kommun söker stödfamiljer

Markaryds kommun söker familjer som är intresserade av uppdrag som stödfamilj för barn.

Vår målgrupp är barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, som på grund av sin funktionsnedsättning beviljats bistånd i form av korttidsvistelse hos stödfamilj av LSS-handläggare.

Belönat för andra gången

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, har beslutat att för andra gången 2014 utbetala en engångssumma på 10 000 kronor till  Markarydbygdens Idrottshistoria, som ett tack för dess engagemang och arbete, när det gäller bevarandet av bygdens lokala idrottshistoria.