Sök

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige
Torsdag 24 april 2014
Klockan 19:00 Kommunhuset
Tilläggskungörelse kf140424

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden

Här kan du se när det är sammanträde i Markaryds kommun. Tid, datum och plats annonseras i god tid och rubriken blir till en länk, som du kan klicka på för att ta del av föredragningslistan.

Smak av Markaryd

Kunskapscentrum i Markaryd

Vill du veta mer om KCM? Klicka här!

 

Tack för alla år i världens bästa Markaryd

Den 4:e april kom det in en synpunkt till vårt synpunktshanteringssystem Säg vad du tycker! Vi blev så stolta och glada att vi vill dela med oss av synpunkten här på vår hemsida.

Kommunen köper gamla Shell-tomten

Kommunen har kommit överens med Shell och ST1, om ett pris som innebär att kommunen kan förvärva den gamla Shell-tomten på Hässleholmsvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna det avtal som förhandlats fram, vilket innebär att kommunen förvärvar fastigheten för 150.000 kr.

Simskola

I sommar arrangerar Markaryds kommun den årliga Simskolan. Denna gång samlar vi   alla deltagande på Strömsnäsbadets härliga friluftsbad. Simskolan är kostnadsfri.

Här kan Du läsa om anmälning och vart Du vänder dig för mer information.

Östergatan förbi Hunsekolan enkelriktas.

Från och med den 5 maj 2014 är Östergatan förbi Huneskolan enkelriktad på sträckan mellan Hagagatan och Smedjegatan. Förbud gäller färd i västlig riktning.

Gränsbygdshockey

Nittiotvå år efter att den första kända ishockeymatchen i historien spelats i Kingston Ontario i Kanada 1855, tog några entusiaster i Markaryd mod till sig och bildade 1947, samma år som Tjeckoslovakien tog VM-guld i Prag, på initiativ av Baltzar Waldermarsson, en ishockeysektion under Markaryds IF:s organisation.

Sanningen om Cannabis

Skolhälsovården i Markaryds kommun vill informera elever och föräldrar om riskerna med Cannabis.

Cannabis som är namnet på en grupp hampväxter som hasch och marijuana kommer ifrån. Växterna innehåller ämnet THC (tetrahydrocannabinol) som ger upphov till ruset. Oftast röks det i speciella pipor eller handrullade cigaretter.

Trägen vinner!

Rasta och Preem att meddelade idag, torsdagen 3 april, att man ämnar etablera en stor anläggning i Ulvarydsområdet vid södra infarten i Markaryd.

Redan 2005 kontaktade Rasta Markaryds kommun i frågan och nu har företagen alltså beslutat sig för etableringen.

Gångbron över järnvägen i Markaryd lyfts ned

Bron kommer att stängas för passage torsdagen den 3/4 och beräknas åter att vara i drift den 13/5.

För undvikande av missförstånd vill Markaryds kommun meddela att detta inte är ett försenat aprilskämt.

pressmeddelandet från Trafikverket.

Germundsson utsedd till utredare av tandvårdsreform

Regeringen har utsett Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd, till särskild utredare för att göra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform.

Var med och tyck till om ditt äldreboende och din hemtjänst i Markaryds kommun!

Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som bor på ett äldreboende eller har mer än två timmar hemtjänst/månad har startat. Enkäterna har skickats ut till berörda hushåll under vecka 12 . Du kan skicka in ditt svar fram till 31 maj. Behöver du ha hjälp så be en anhörig hjälpa dig fylla i enkäten.

Alla äldre har rätt till ett bra äldreboende och en bra hemtjänst. För att kunna förbättra äldreomsorgen vill Socialstyrelsen veta vad som fungerar bra eller dåligt idag. Därför får alla över 65 år som bor på ett äldreboende eller har hemtjänst ett frågeformulär.

Ett första steg mot tågtrafik Hässleholm-Markaryd-Halmstad

Den 27/2 2014 undertecknade kommunstyrelseordföranden i Hässleholms, Markaryds, Laholms och Halmstad kommuner skrivelser till Regionstyrelserna i Skåne, Halland och södra Småland angående tågtrafik mellan Hässleholm-Markaryd –Halmstad.

De 4 kommunerna vill att de ansvariga regionerna gemensamt snarast studerar alternativa möjligheter till tågtrafik mellan Hässleholm och Halmstad.

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning.

Ett urval på 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 46 procent enkäten i Markaryds kommun.

Undersökningen är en sk. attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Resultaten analyseras i ett Nöjd-Kund-Index som pekar på vad som bör prioriteras för att göra kommunens medborgare mer nöjda.

Markaryd åter bäst i länet

Svenskt Näringsliv resultat av den senaste enkäten om kommunernas företagsklimat.

Markaryd har det högsta betyget på sammanfattande omdömet i länet. 4,3 är ett mycket högt betyg och något bättre än förra året.