Markaryds Räddningstjänst


Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. För de skadeavhjälpande uppgifterna finns det två räddningsstyrkor samt ett brandvärn inom kommunen som ständigt är beredda att vara till din hjälp då det inträffar en olycka.
 (Klicka på bilden)Larm i nödsituation - ring alltid 112

Tala om:

Vad som hänt?

Var behvös hjälpen?

Vem du är som ringer?

Vilket telefonnummer du ringer ifrån?


 

 


Andra språk/Other Languages


Besöksadress

Räddningstjänsten

Västergatan 12

285 37 Markaryd

Insatsledare: 0433-722 28

Räddningschef
Conny Ingvarsson,  0709-81 80 31
conny.ingvarsson@markaryd.se

Stf Räddningschef
Anders Johansson, 0702-84 20 97
Förebyggande brandskydd, brandfarlig vara, ekonomi mm
anders.johansson@markaryd.se 

Brandinspektör
Juha Luukkonen, 0702-84 20 95
Heta Arbeten, personalärenden, bostadstillsyner mm
juha.luukkonen@markaryd.se

Brandinspektör
Jimmie Johnsson, 0702-84 20 96
Intern och extern utbildning, fordons och materialansvar.
jimmie.johnsson@markaryd.se


Dagens brandrisk

SOS Alarm AB

DinSäkerhet.se

Brandsäkra


 Markaryds räddningstjänst i sociala medier
 

KontaktpersonRäddningschef
Conny Ingvarsson
0709-818031


Stf Räddningschef
Anders Johansson
0702-842097


Brandinspektör
Juha Luukkonen
0433-72095


Brandinspektör
Jimmie Johnsson
0433-72096
Sida skapad 2010-04-21
av Anders Johansson
Senast uppdaterad 2017-11-03