Anhöriga

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Anhörigstöd

I samhället är det många som på olika sätt hjälper en annan person i dennes vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder eller en social situation, inte klarar sig på egen hand.

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som handlar om stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Bestämmelsen lyder:

5 kap. 10 § socialtjänstlagen

Andra språk/Other Languages