Sök föreningsbidrag

Socialnämnden delar ut föreningsbidrag till ideella föreningar som har lokal anknytning och vänder sig till invånarna i Markaryds kommun. Föreningens verksamhet ska komplettera socialnämndens verksamhet.

Välkomna med er ansökan men tänk på att ansökningshandlingarna ska vara inlämnade senast den 30 april.

Ansökan görs på blanketten: ”Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens ansvarsområde

Förutsättningar för att få bidrag
Föreningen ska
• vara en ideell förening
• ha lokal anknytning eller vända sig till invånarna i Markaryds kommun
• ha en vald styrelse och antagna stadgar
• ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkänns
• ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel

Nystartade föreningar
Nystartade föreningar har möjlighet att ansöka om uppstartsbidrag trots att allmänna förutsättningar för att får bidrag inte är uppfyllda.

Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar
• Grundbidrag, fast del 3 000 kronor/förening
• Grundbidrag, rörlig del 25 kronor/medlem
• Lokalhyresbidrag utgår för föreningslokal med högst 60 % av kostnaden för hyra, el, vatten och försäkring. Högsta belopp är 9 000 kr/år.

Riktlinjer för bidrag till föreningar verksamma inom socialnämndens ansvarsområde

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2018-03-22
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-03-22