Vill du leva länge - bosätt dig i Markaryd!

I den nyutkomna boken Åldrandets gåta berättas om att en blå zon går genom Sverige. Begreppet Blå zoner myntades 2004 av den belgiske demografen Michel Poulain och den italienske forskaren Gianni Pes. En blå zon är ett geografiskt avgränsat område med exceptionellt hög andel hundraåringar.

Andra platser som av forskare pekats ut som blå zoner är den grekiska ön Ikaria, Sunchang i sydvästra Korea, Kuba och nordöstra Brasilien.

Den svenska blå zonen omfattar 16 kommuner och omfattar ungefär en trettiondel av Sveriges befolkning.

I Markaryd finns en andel hundraåringar som motsvarar 84 per 100 000 invånare.

– Det verkar finnas något som påverkar livslängden i de här regionerna. Vi kan inte säga vad det är. Det behöver inte vara generna. Det kan vara någonting i miljön, kanske vattenkvaliteten eller något i livsstilen, säger Örjan Hemström som är demograf på SCB.

Läs mer

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2012-12-30
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-04