Vattenmätarbyte Timsfors

Va-enheten utför varje år vattenmätarbyte. Vattenmätaren byts ut för funktionskontroll och underhåll. I år är det vattenmätare i Timsfors område som kommer bytas ut med början i april. De nya mätarna kommer vara fjärravlästa mätare.
Alla fastighetsägare kommer få information kring när vi planerar byta vattenmätare i just din fastighet.
Innan utbytet ska ni plocka undan framför vattenmätaren så vår montör kommer fram.
Utbytet är för er del kostnadsfri. Tidsåtgången uppskattas till mellan 15 till 30 minuter.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-03-15
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2018-03-15