Vårdnadsbidraget avskaffas

Riksdagen har beslutat att vårdnadsbidraget avskaffas. Det innebär att möjligheten för kommunen att bevilja nya vårdnadsbidrag upphör från och med den 1 februari 2016.

Beslut som tas före 31 januari 2016 om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari gäller för hela bidragsperioden, eller längst fram till månaden före barnet fyller tre år.

Om Du vill ansöka om vårdnadsbidrag, eller förlängning av tidigare beviljat vårdnadsbidrag, måste vi ha Din ansökan senast 2016-01-20. Tänk på att även om Du ansöker om vårdnadsbidrag innan 2016-01-20 kan Du alltså inte få vårdnadsbidrag om bidragsperioden gäller för februari månad 2016 eller senare.

För mer information om vårdnadsbidrag kontakta handläggare på Utbildnings- och kulturförvaltningen, tel. 0433-720 73.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2015-11-26
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2015-11-27