Vård och stöd

"Inom socialnämndens verksamheter skall människor mötas med respekt, värdighet och gott bemötande.

Detta tillsammans med gällande lagar och förordningar, skall utgöra basen för medborgarnas kontakt med socialnämndens verksamheter" 

Vård och omsorg står för en mångfald av verksamheter som vi bedriver inom området stöd, vård och omsorg. 

Vår målsättning är att alla våra invånare, oavsett funktionsnedsättning eller problem, ska få det stöd som behövs för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Våra verksamheter riktar sig till äldre och människor med olika former av funktionsnedsättning.

Vi erbjuder hjälp och stöd till människor som har missbruks- eller sociala problem.

Våld i nära relationer, hushållsekonomi eller problem inom familjen är andra områden som vi erbjuder hjälp inom.

På vår hemsida försöker vi ge dig information som är lätt att hitta och som gäller de frågor som vi tror är viktiga för dig. I höger sidkant  under rubriken "Hitta lätt" finns länkar till olika dokument. En kort förklaring till några av dem:

"Säg vad du tycker" - Gäller synpunkter och klagomål på vår verksamhet. Du kan kontakta ansvarig chef eller den kontaktperson som finns i högerkanten på sidan.

"Tillgänglighetsguide" - Visar tillgängligheten till offentliga lokaler samt butiker, banker med mera inom Markaryds kommuns område. 

"Värdighetsgarantier/Tjänstegarantier" - Inom socialförvaltningens verksamheter har vi 7 olika garantier som anger vad du kan förvänta dig av vår personal/verksamhet.

"Överklagande" - När du fått ett beslut på din ansökan som du missnöjd med har du rätt att överklaga. Hur detta går till finns beskrivet under länken i högerkant på denna sida.  

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-11-05
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2013-11-05