Var Vattensmart i sommar!

Nya mätningar visar att grundvattennivåerna i länet sjunker. Trots relativt god nederbörd under hösten och vintern har det varma vädret i maj och den låga nederbördsmängden under våren gjort att nivåerna nu är lägre än väntat.

Med detta som bakgrund går nu länets kommuner och Länsstyrelsen Kronobergs samman för att gemensamt nå ut till länets boende, besökare och verksamhetsutövare om hushållning med dricksvattnet. Kampanjen går under namnet Vattensmart och ger konkreta tips på hur man på olika sätt kan bete sig för att dricksvattnet ska räcka till alla.

- Länsstyrelsen vill tillsammans med länets kommuner gå ut för att skapa en bred kännedom om hur man blir Vattensmart. Vi har inget kritiskt läge just nu, men om vädret fortsätter som de senaste veckorna kan situationen snabbt förändras och då blir kampanjens enkla tips riktigt användbara, säger Linda Westeson, vattenvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Kronoberg.

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/nyheter-och-press/nyheter---kronoberg/2018-06-04-var-vattensmart-i-sommar.html

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-06-04
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-06-04