va/gatuenheten byter vattenledningar

VA/Gatuenheten byter vattenledningar i och med renoveringen av stationshuset i Markaryd.
Vattenledningar byts från toaletten till stationshuset och kommer påverka östra sidan av busshållplatsen.
Arbetet beräknas vara klart någon gång i nästa vecka.
Det kommer även blir trångt vid infarten till busshållplatsen.  Vi hoppas på överseende med detta.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på e-post ellenor.olofsson@markaryd.se eller telefon 0433-724 10.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-03-31
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-03-31