Träffa Konsumentrådgivare

Har du frågor kring dina rättigheter som konsument? Till Konsument Ljungby kan du vända dig för att få hjälp som konsument med vad som gäller före och efter köp av varor och tjänster, vilka lagar som gäller vid reklamationer, hur en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden går till etc.

Välkomna till oss på drop-in-besök på Markaryds bibliotek 14 december 13-16 Eller kontakta oss på 0771-215 216 eller konsument@ljungby.se

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-12-07
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-12-07