Temadagar i samhällsorientering för nyanlända

Markaryds kommun har sedan sommaren 2017 anordnat temadagar för nyanlända vuxna i kommunen. Temadagarna började med att gå igenom det svenska skolsystemet, barnuppfostran i ett mångkulturellt samhälle och socialtjänstens ansvar och roll i det svenska samhället.

Den 1 januari 2018 har konceptet med temadagar utvecklats och blivit en obligatorisk del för alla SFI-elever i Markaryds kommun. Temadagarna är ett samarbete mellan Markaryds kommuns flyktingmottagare- och flyktingsamordnare, SFI-utbildningen och Arbetsförmedlingen. Totalt består programmet av nio stycken temadagar som bland annat berör ämnena: svenska skolsystemet, socialtjänstens roll, elevhälsa, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad, vuxenhälsa och barnuppfostran.

Projektsamordnare för temadagarna är samordnare Natalja Jönsson-Jancen och flyktingsamordnare Björn Bergvall.

- Vi vill engagera och skapa dialog och delaktighet. Vi kan inte tvinga någon men vi vill ge alla möjlighet, säger Natalja Jönsson-Jancen.

Flyktingmottagningen är sedan den 1 januari en del av Markaryds kommuns nya förvaltning Arbetsmarknad- och integrationsförvaltningen där Elisabeth Fock är förvaltningschef.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-01-26
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-01-26