Sök

Sopning av gator

Sandupptagningen pågår nu för fullt. Vi har startat i södra delen i år. Vi är igång i Markaryd och fortsätter sen i Råstorps och Timsfors tätorter. Vi går sen vidare med norra delen, Strömsnäsbruk och Traryd. Vi är fullt medvetna om att det även i år är extra mycket sand och grus i och med bredbandsförläggningen. Detta gör att det kommer att ta lite längre tid.

Vänligen håll uppsikt när sopningen kommer till ert område så att fordon/släp mm inte står i vägen. Hjälps vi åt med detta kommer sopningen att gå lättare och resultatet bli mycket bättre. Vi påminner också om att de som har egen fastighet själva måste komma ihåg att sopa gångbanorna utanför sin fastighet.

Vi tackar för visad hänsyn för vårt arbete.

GTranslate

Artikel skapad 2017-03-30
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-03-30