Sopning av gator

Just nu pågår sandupptagningen för fullt.
I år har vi startat i södra delen, och är igång i Markaryd och fortsätter sen i Råstorps och Timsfors tätorter. Därefter sopar vi norra delen av kommunen i Traryd och Strömsnäsbruk tätorter.

Med tanke på all halkbekämpning som genomförts under vintersäsongen är det extra mycket sand i år vilket gör att det kommer ta lite längre tid och att vi kommer behöva sopa fler gånger.
Vi kommer att alternera mellan tätorter för att få så bra sandupptagning som möjligt.

Vänligen håll uppsikt när sopningen kommer till ert område så att fordon/släp med mera inte står i vägen. Hjälps vi åt med detta kommer sopningen att gå lättare och resultatet bli mycket bättre.

Vi påminner också om att de som har egen fastighet själva måste komma ihåg att sopa gångbanorna utanför sin fastighet.

Sandupptagning av gator
Sandupptagningen är fortfarande i full gång. Det är väldigt mycket sand att ta upp som följd av de många halkbekämpningarna vi gjort. Personal kör från ca 03 på morgonen till kvällen för att hinna med eftersom maskinerna snart ska användas till gräsklippning. Det tar ca 2 månader att ta upp all sand vid normalår. I år har vi sandat mer än vid normalår men vi hoppas vi hinner med ändå.

Vi tackar för visad hänsyn för vårt arbete.
VA/Gatuenheten

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-05-24
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2018-05-24