Sopning av gator

Sandupptagningen pågår nu för fullt. Vi har startat i norra delen i år. Vi är igång i Traryd och fortsätter sen i Strömsnäsbruk. Vi går sen vidare med södra delen, Markaryds, Råstorps och Timsfors tätorter. Vi är fullt medvetna om att det är extra mycket sand och grus i år i och med bredbandsförläggningen. Detta gör att det kommer att ta lite längre tid samt att vi får sopa flera gånger.
 

Vänligen håll uppsikt när sopningen kommer till ert område så att fordon/släp mm inte står i vägen. Hjälps vi åt med detta kommer sopningen att gå lättare och resultatet bli mycket bättre. Gatuenheten påminner också om att de som har egen fastighet själva måste komma ihåg att sopa gångbanorna utanför sin fastighet.
Vi tackar för visad hänsyn för vårt arbete.

Gatuenheten

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-03-29
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-03-30