Sommarskola och lovskola

Under sommaren anordnas två olika former av lovskola för kommunens elever.

1. För elever i åk 6-9 som riskerar att inte nå målen anordnas vecka 25-26 lovskola i lokalerna för åk 7-9 på Strömsnässkolan. På lovskolan arbetar lärare och studiehandledare. Lektionerna pågår kl 09:15 - 14:45.

Vill du veta mer kontaktar du Mats Nilsson eller Therése Ullström på utbildnings - och kulturförvaltningen tel vx 0433-72 000.

2. För våra nyanlända elever anordnas sommarskola på Strömsnässkolan under veckorna 25-27 och 31-32. Då undervisas i svenska som andraspråk, engelska och matematik. Idrott står också på programmet varje dag. I samverkan med kultur- och fritid anordnas också aktiviteter som studiebesök på företag och simundervisning. De yngre eleverna går kl 08:45-13.15 och de äldre börjar kl 14:00. Undervisningen bedrivs i lokalerna för F-6 på Strömsnässkolan.

Vill du veta mer kontaktar du Natalja Jönsson-Jansen eller Therése Ullström på förvaltningen tel vx 0433-720 00.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-06-01
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2018-06-01