Snöröjning och sophämtning

Under vinterhalvåret snöröjer vi bilvägar i tätorterna. Det ska ha fallit 8 - 10 cm snö när vi startar röjningen. Markaryds kommun påbörjar snörröjning när det har slutat att snöa.

Kommunens personal påbörjade nattens snöröjning kl. 01.30 inatt.
Sedan gick entreprenörer ut klockan 03:00 i natt. De har olika stora områden och röjer med olika maskiner:
En som tar Traryd, en som tar västra delen i Markaryd, en som tar Timsfors, en som tar parkeringsplatser vid Utsikten, KCM och simhallen, en som tar Strömsnäsbruk och östra delen i Markaryd och en som tar Råstorp.

Efter avslutad snöröjning kommer vi köra ut med våra maskiner och grusa.

Vår renhållningsentreprenör Ohlssons har problem med plogade snövallar, vilket kan fördröja dagens sophämtning.
De kommer troligtvis att köra även under lördagen.
Tänk på att du som fastighetsägare skall ta bort eventuella snövallar.

Tömningstider under jul- och nyår:
V:52 Måndag-Fredag
V:1 Tisdag-Lördag

Ni som ska ställa ut ert kärl – tänk på att göra detta i god tid.

För mer information om snöröjning

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-12-15
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-12-15