Slamtömning journummer

Markaryds kommun har fr.o.m. den 1 mars 2018 ny entreprenör för tömning av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare – Värends Miljö AB.
Journummer (dygnet runt) 0470-78 88 48. Mer information kommer inom kort.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-03-09
av Kristian Blåsol
Senast uppdaterad 2018-03-12