Skolverket levererar tidig julklapp till Markaryds kommun

Fram till år 2020 får Markaryds kommun som en av elva kommuner i Sverige ta del av Skolverkets riktade insatser för nyanländas lärande. Detta innebär en stor och kraftfull satsning i form av kompetensutveckling, resurser, specialkompetens m.m. som tillkommer utöver kommunens egna resurser.

 

Målsättningen med insatserna är att utveckla undervisningen i samtliga skolformer för att ge alla elever goda förutsättningar att nå en hög måluppfyllelse. Enligt regeringsbeslutet som styr Skolverkets uppdrag kan målgrupper för de olika insatserna vara alla yrkeskategorier inom förskola, fritidshem, grundskola samt gymnasieskola. Skolor och förskolor som har tagit emot ett större antal nyanlända barn och elever skall särskilt beaktas och prioriteras.

 

I Markaryd kommer arbetet under kommande år att genomföras i nära samverkan med Skolverkets representanter och samordnas av utbildnings- och kulturförvaltningens ledningsresurs Therése Ullström.

 

Utbildningschef Lars-Ola Olsson ser med tillförsikt fram emot en fortsatt positiv utveckling av det arbete som bland andra förvaltningens samordnare för nyanlända barn och elever Natalja Jönsson Jansen har organiserat och drivit på under det senaste året. ”De insatser Skolverket erbjuder Markaryds kommun inom ramen för detta uppdrag känns oerhört professionella. Det är vid få tillfällen under mina dryga 20 år i skolans värld jag har sett ett så välgenomtänkt koncept som vi som huvudman erbjuds”.

 

Uppstart av arbetet sker i Markaryd redan i mitten av januari. Då träffar representanter från Skolverket medarbetare från utbildnings- och kulturförvaltningens verksamheter för att påbörja planeringsarbetet tillsammans.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-12-18
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2017-12-18