SCB:s medborgarundersökning hösten 2015

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att deltaga i SCB:s medborgarundersökning.

Sammanlagt deltog 138 kommuner 2015. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 263 av landets kommuner deltagit och 236 av dessa har deltagit mer än en gång.

Här kan du se Markaryds kommuns resultat

>> Medborgarunders -Rapport-Markaryd-2015
>> Medborgarunders -Rapportbilaga-Markaryd-2015

Samtliga kommuners resultat hittar du här
>> SCB:s medborgarundersökning

Har du frågor kring resultatet kontakta ansvarig förvaltningschef.
Har du frågor kring själva undersökningen kontakta Ola Eknor 0433-720 07

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2015-12-17
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-12-22