SCB:s medborgarundersökning 2017

I samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) har Markaryds kommun genomfört en medborgarundersökning där invånarna får tycka till om kommunens verksamheter.

Resultatet visar att Markaryds kommun står sig bra i jämförelse med de övriga 135 kommuner som deltagit i mätningen.

Medborgarundersökningen består av tre delar med frågor om:
• Kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index)
• Kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)
• Medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index)

Markaryds kommun som en plats att bo och leva på
Jämförelse med tidigare år

39 procent av medborgarna i Markaryds kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan) medan 22 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på den 10-gradiga skalan).

En tydlig förbättring är arbetsmöjligheterna och en tydlig försämring är kommunens bostäder.

Markaryds kommuns verksamheter

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 56 i Markaryds kommun. NMI för Markaryds kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet, dock var resultatet lägre jämfört med Markaryds kommuns resultat 2015 då indexet var 69.

Jämförelse med tidigare år:

Medborgarnas inflytande i sin kommun
 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Markaryds kommun blev 45. Det är lägre jämfört med hösten 2015 då NII var 55. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Markaryds kommun hösten 2015 har samtliga frågeområden fått lägre betygsindex.
 
Jämförelse med tidigare år
Bakgrund
Undersökningen vänder sig till ett urval av invånare i kommunen, 18-84 år. I Markaryds kommun delades enkäten ut till 800 personer.
Enkätens mätperiod var mellan 16 augusti – 27 oktober och svarsfrekvensen var 42 procent
 
Markaryds kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2005, hösten 2006, hösten 2007, hösten 2009, våren 2011, hösten 2013 och hösten 2015.
 
Medborgarundersökningen är en undersökning som SCB, sedan 2005, erbjudit Sveriges kommuner att delta i. Sedan starten är det totalt 266 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen. I höstens enkät deltog 131 kommuner.
 

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-01-17
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-01-17