Sök

SCB:s medborgarundersökning


Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna skickas 153 800 enkäter ut, i 131 kommuner runt om i Sverige. I år är Markaryds kommun en av dessa kommuner, där 800 invånare kommer att få möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där.
Syftet är att kommunens politiker ska få veta vad medborgarna tycker för att kunna prioritera och fatta rätt beslut, därför är det av högsta vikt att enkäterna besvaras.

Medborgarundersökningen genomförs av SCB en gång per år och kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Det som enkäterna undersöker är:
• Kommunen som en plats att bo och leva på
• Kommunens verksamheter
• Medborgarnas inflytande i sin kommun

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret. I kommuner med färre än 10 000 invånare mellan 18-84 år dras 800, 1 200 i kommuner med 10 000 till 59 999 invånare och 1 600 i större kommuner. Sammanlagt är det 153 800 personer, i åldrarna 18-84 år som tillfrågas i årets undersökning.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter för kommunerna att jämföra sina resultat med andra kommuner med liknande förutsättningar.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB. Sista svarsdag är 24/10 för pappersenkäten och 27/10 om du svarar via webben.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 21 december kommer resultaten att finnas i Statistikdatabasen.
www.statistikdatabasen.scb.se

Till inloggningen för webbenkäten 
(gäller endast de som fått en enkät hemskickad till sig)

För mer information läs här: https://www.scb.se/medborgarundersokningen/

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-08-23
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-08-28