Revidering av : ”Riktlinjer för synpunktshanteringen ”Säg vad du tycker” i Markaryds kommun

En revidering har arbetats fram av styrdokumentet: ”Riktlinjer för synpunktshanteringen ”Säg vad du tycker” i Markaryds kommun vilka kommunstyrelsen antog 2016-06-14 och som börjar att gälla från och med 2016-07-01. Kommande revideringar kommer att ske vid behov.

En inkommen synpunkt är en allmän handling. Handlingen bevaras i det datasystem som används för synpunktshanteringen ”Säg vad du tycker!”.

Kort om synpunktshantering i Markaryds kommun
Synpunkter kan lämnas anonymt eller med namnuppgifter. För att en inlämnad synpunkt ska publiceras ska namnuppgifter lämnas internt till kommunen. Synpunktslämnaren kan sedan om den vill välja att vara anonym vid den externa publiceringen av synpunkten på kommunens hemsida.
Alla inkomna synpunkter registreras som en inkommen handling och hanteras enligt praxis. Synpunkter som inkommer anonymt publiceras dock inte på kommunens hemsida.

Synpunkter vilka inte publiceras på kommunens hemsida är följande:
– Synpunkter som inte handlar om Markaryds kommun i geografisk mening
– Synpunkter som lämnas av anonym synpunktslämnare
– Synpunkter som innehåller ett ovårdat språk
– Synpunkter som innehåller personangrepp
– Synpunkter som rör enskilda personer
– Synpunkter som lämnas av medborgare i rollen som personal eller förtroendevald i Markaryds kommun

Synpunkten besvaras inom tio arbetsdagar från det att synpunkten mottogs. Svaret avges skriftligt i det datasystem som används för synpunktshanteringen.

För att läsa hela dokumentet om riktlinjer, tryck här

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-06-30
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-09-08