Redovisning av partistöd 2017

Redovisning av hur mottaget partistöd för 2017 har använts ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 2018-06-30. Redovisning och granskningsintyg kan lämnas på bifogad blankett.

Partistöd Redovisningsblankett

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-04-14
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-02-16