Nya styrdokument möts med utvecklad organisation

Torsdagen den 9 mars beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Detta är ett första steg i en nationell digitaliseringsstrategi avseende förskola och skola som arbetas fram.
 
Inom utbildnings- och kulturförvaltningen kan vi med stor glädje konstatera att vi lyckats mycket väl med målsättningen att utveckla vår organisation inför detta stora utvecklingsarbete. Vår rekryteringsprocess gällande IKT-pedagoger är nämligen klar, vilket innebär att den 1 augusti börjar Henrik Nilsson samt Bengt Svensson sina anställningar som IKT-pedagoger. Eftersom de redan arbetar inom våra verksamheter kommer de redan nu att påbörja en del inventerings- samt planeringsprocesser.
 
Våra IKT-pedagoger organiseras under den centrala elevhälsan och kommer att utgå ifrån ett par av våra grundskolor. 
 
Mer information kommer framöver.​
 
Lars-Ola Olsson
Utbildningschef

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-03-20
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-03-20