Nätfel på flertalet belysningsstråk i kommunen

Bråthult, Yttre Gällareböke, Axhult/Sånna och nedre delen av Hallarydsvägen samt Hansens väg i Markaryd är för tillfället utan gatubelysning.
Detta beror på att E-on har nätfel.
Vi har anmält sträckorna till E-on och eftersom de är nätägare så ansvarar de för åtgärderna. De är medvetna om problemen och åtgärdar enligt sin prioritering.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-09-07
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2018-09-07