Minskad oro i Strömsnäsbruk - Resultat av årets trygghetsmätning

Årets trygghetsmätning visar att de upplevda problemen i Markaryd-Strömsnäsbruk har minskat sen förra året. Framför allt är det den upplevda tryggheten i Strömsnäsbruk som fått ett förbättrat resultat inom flera områden.

Ett resultat att uppmärksamma är hur oron för att gå ut ensam under sen kväll i Strömsnäsbruk har minskat det senaste året vilket är mycket positivt. En bidragande faktor till det förbättrade resultatet kan vara att kommunen och polisen tillsammans har arbetat med ökad närvaro i Strömsnäsbruk för att öka tryggheten.

- Det är glädjande att konstatera att våra gemensamma insatser har visat sig ge resultat, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande. En större andel än tidigare har svarat att man upplever en ökad trygghet där man bor. Men även om problembilden generellt upplevs som förbättrad måste vi arbeta vidare för att åtgärda det som fortfarande upplevs som ett bekymmer. Den upplevda problembilden stämmer väl med vad vi själv känner till. Markaryds kommun har ett nära och bra samarbete med polisen för att åtgärda detta och jag har goda förhoppningar om att vi kommer att lyckas med det.”

Årets trygghetsmätning visar att Lokalpolisområde Ljungby är bland de områden som upplevs tryggast i Sverige. Siffran för dem som utsatts för brott i området ligger under riksgenomsnittet.
 
Totalt har Markaryds kommun ett problemindex på 1,87. Medelindex i Sverige är 2,0. Fjolårets mätning visade på ett problemindex på 2.
Syftet med trygghetsmätningen är att få kunskap om hur människor upplever tryggheten i Region Syd. Resultaten från mätningarna används som kunskapsunderlag i kommunens och polisen trygghetsskapande arbete.
Årets trygghetsmätning delades ut till 3263 personer i åldrarna 18-65, 2052 svarade vilket gav en svarsfrekvens på ca 62%. I Markaryd gick enkäten ut till 900 personer och svarsfrekvensen uppgick till 58%.

Resultat - Trygghetsmätning 2017

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-11-24
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-11-24