Minnesanteckningar "Kv Folkskolan"

Den 26 april 2016 hölls ett samrådsmöte där Markaryds kommun bjöd in kommuninvånarna till Markaryds Kulturhus. Tanken med mötet var att ge information, ta emot synpunkter och öppna upp för olika frågeställningar. I bifogat dokument kan du ta del av vad som togs upp på mötet.

 

 
För mer information om "Kv Folkskolan" se här.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-04-28
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2016-04-28