Medborgarundersökning!

Hjälp till att öka svarsfrekvensen i medborgarundersökningen!

Insamlingen till medborgarundersökningen pågår för fullt. Ditt svar är viktigt för oss. Vi vill att så många som möjligt, för att få en så rättvis bild som möjligt av läget i vår kommun, ska svara på enkäten.

Du som valts ut representerar Markaryds kommun. Ditt svar kan inte ersättas med någon annans. Genom just ditt svar får vi underlag att besluta om kommunens framtid.

Om ungefär två veckor, den 26-28 oktober, får du som valts ut att delta men ännu inte svarat en andra påminnelse med en ny enkät. Hjälp till att förbättra Markaryds kommun.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2015-10-14
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-11-23