Markaryds kommunhus bäst på att spara energi

I ett års tid har tretton offentliga kontorsbyggnader i sydost deltagit i en energispartävling där man genom framförallt beteendeförändringar arbetat för att minska sin energiförbrukning jämfört med tidigare år. Markaryds kommunhus lyckades dra ner med totalt 20 % och vinner därmed tävlingen. Mörbylånga kommun kom på andra respektive tredje plats.

 
Motiveringar till priserna

Markaryds kommunhus
Kategori 1: Största energibesparingen i % jämfört med referensperiod.
Motivering: Under 11 av de 12 tävlingsmånaderna har Kommunhuset Markaryd legat i täten som ett pålitligt lokomotiv med störst energibesparing. Det strukturerade interna arbetet som engagerat brett inom personalstyrkan gav resultat och högsta vinst med störst energibesparing. Särskilt hedersomnämnande för hög svarsfrekvens i den inledande enkäten. Särskilt hedersomnämnande för hög användarfrekvens på hemsidan.

Läs mer här

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-04-10
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-09-06