Markaryds kommun satsar på digitalisering av förskola och skola

Under hösten har utbildningsförvaltningen under ledning av stöd- och utvecklingschef Maria Gustavsson arbetat intensivt för att ta fram en digitaliseringsplan för förskola, grundskola och gymnasium. Vid utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 13 december antog nämnden planen som sträcker sig från 2018 till 2020. Under denna period kommer arbetet i första hand att inriktas på att säkerställa att de nationella målen i läroplanerna gällande digitalisering uppfylls i samtliga verksamheter. Med hjälp av pedagogernas och elevernas kunskaper och nyfikenhet är vi på väg att bygga upp helt nya förutsättningar för kunskap och lärande. Eftersom vi dessutom har två IKT-pedagoger i våra verksamheter samt ett välutvecklat samarbete med kommunens IT-enhet har vi alla förutsättningar man kan tänka sig, menar utbildningschef Lars-Ola Olsson.

För att säkerställa en likvärdighet när det gäller tillgång till digitala verktyg har det avsatts mycket medel i budget 2018 för att se till att barn och elever får avsevärt bättre tillgång till dessa. Redan under början av 2018 påbörjas arbetet med att dela ut och introducera de digitala verktygen till alla elever i årskurs sex till åtta i hela kommunen. Alla elever i dessa årskurser kommer att få en personlig dator för att använda i skolarbetet samt till studier utanför skolan. Därefter fortsätter arbetet kommande terminer med att se till att även andra årskurser och verksamheter får större tillgång till de digitala verktygen än i dagsläget.

Förutom att satsa stort på datorer och iPads sker även en riktad insats för att skapa likvärdiga förutsättningar när det gäller digitala läromedel och programvaror. Vi har bland annat satsat på en kommunövergripande licens i läromedel som stödjer våra nyanlända elever från mellanstadiet och uppåt. Dessutom kommer vi att arbeta mycket med program som ger oanade möjligheter i kontinuerlig bedömning och kommunikation av skolarbetet mellan elev, lärare och vårdnadshavare, berättar stöd- och utvecklingschef Maria Gustavsson.

Framtidens möjligheter i Markaryd är onekligen obegränsade och digitala.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-12-22
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-12-22