Markaryds kommun informerar

Telia/Skanova påbörjar nu sin fiberutbyggnad i kommunens tätorter och det är entreprenören Akea som de upphandlat för det totala bygget av ”Öppen fiber”.

Akea kommer att börja i kommunens norra del med början i Traryd vecka 2, 2016. Akea kontaktar och bokar tid för kundprojektering med de som beställt fiberanslutning.

Det är en helt ny infrastruktur med fiber som kommer att byggas i vår kommun, vilket innebär mycket arbete med framdragning/ schakt av kanalisation, sättning av brunnar och skåp etc.

Ett så stort projekt kommer att innebära vissa störningar under utbyggnaden vid t ex maskinschakter, läggning av kanalisation, tryckningar, transporter o s v. Kommunen tillsammans med ”byggaren” Akea gör allt för att störningar ska minimeras utan att göra avkall på lagar, regler och säkerhet.

De 4:a tätorterna är indelade i 8 st utbyggnadsområden och där detaljplanering nu pågår för fullt. Efter nyår kan vi närmare presentera dessa områden och i vilken ordning de byggs ut.

Klart är att flera områden byggs ut samtidigt, dock ej vilka i skrivande stund. Slutlig återställning sker då området är färdig byggt, därför blir det då en period mellan schakt och återställning med asfalt som kan upplevas som störande.

Vi kommer att redovisa tidsplaner, utbyggnadsplaner, kontaktpersoner m m så snart detaljplanerna är klara.

Vi på Markaryds kommun önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2015-12-18
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-12-22