Markaryds kommun har rekryterat vårdplaneringssköterska

Markaryds kommun har från politiskt uppdrag rekryterat en vårdplaneringssköterska.
Rollen innebär att vara en länk mellan slutenvården och kommunen och det övriga teamet runt brukaren.

I projektet Äldrehälsa Kronoberg, som genomförs mellan kommuner i västra Kronobergslän och Region Kronoberg, är ett mål brukaren ska vara delaktig i planeringen av sin vård och omsorg. Detta vill vi uppnå genom att ha fler vårdplaneringar i hemmet så att våra brukare har hunnit återhämta sig efter sin inläggning på sjukhuset och kan uttrycka sina önskemål och behov. För att underlätta kommunikationen med brukaren och övriga teamet inför hemgång har vårdplaneringssköterskan en viktig funktion där en god planering skapar en ökad trygghet för brukaren och dess anhöriga.

Vårdplaneringsköterskan blir länken mellan slutenvården, primärvården och vårt egna team i kommunen när det gäller brukarnas hälso- och sjukvårdsbehov och planering av dessa, hon är tillgänglig de flesta dagar på telefon och har ett nära samarbete med biståndshandläggarna.

Vårdplaneringssköterskan är placerad på Hannabadsvägen tillsammans med sjuksköterskorna i Söder.

Projekt Äldrehälsa Kronoberg

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-12-01
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-04-24