Markaryds kommun erbjuder foder till djuren

På grund av det varma och torra vädret råder det stor brist på foder till djuren. Kommunen vill gärna vara behjälpliga. Vi erbjuder därför lantbrukare att slå en del av kommunens grönytor och använda gräset som foder alternativt använda marken som betesmark till djuren.

Du som lantbrukare får inte betalt för att du klipper gräset, du får däremot behålla det.
Gräset får inte säljas. Det får bara användas som foder till de egna djuren.
När balarna är plastade ska de tas bort omgående. Det är först till kvarn som gäller.

De marker som kan erbjudas slås normalt sätt in för detta ändamålet, kommunen kan därför garantera eller ansvara för att det inte finns stenar, burkar, plast och annat olämpligt i gräset.

Kommunen äger bara en liten del av all mark och en stor del är dessutom utarrenderad. Den mesta marken tillhör privata fastighetsägare. Av den anledningen gäller endast de områden som vi hänvisar till.

Den som är i behov av foder kan höra av sig till oss på 0433-7200 och bli hänvisad till Kerstin Andersson Kudo eller René Amico under vecka 28-31.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-07-06
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-07-06