Ledningsarbete på VA-Nätet

Det kommer utföras långvarigt ledningsarbete på VA-nätet utmed Södra vägen och Snapphanestigen i Markaryd från och med måndagen den 27/8-18.
Södra vägen kommer att vara helt avstängd i höjd med Södergård fram till korsningen Södra vägen/Snapphanestigen. Snapphanestigen kommer att vara helt avstängd från Södra vägen till Nils Gästgivaresväg. Detta på grund av ledningsförnyelse för att säkerhetsställa funktion i ledningsnätet. Följ skyltning under utförandetidens gång.
Ingen genomfart mellan Hässleholms vägen Torsgatan/Snapphanestigen på Södra vägen.
Vid frågor kontakta Ellenor Jacobsen, enhetschef VA/Gatuenheten, ellenor.jacobsen@markaryd.se alternativt 0433-724 10 eller VA personal via kommunens växel 0433-720 00

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-08-14
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2018-08-21