Kulturskolans utveckling

Under 2017 utvecklades Kulturskolan i Markaryds kommun från att tidigare varit en musikskola kunde man nu erbjuda kurser i filmskapande och dans.

Dans
Danskurserna startade vintern/våren 2018 och blev mycket populära direkt. Planeringen innan start var att ha en danslärare och tre grupper i Markaryds respektive Strömsnäsbruk. I april 2018 hade danskurserna ca 100 elever inskrivna på två lärare. Sju grupper i Markaryd och fyra i Strömsnäsbruk. Lokalerna som används är Fritidsgården Overground, Hunehallan och Markaryds folkhögskola i Markaryd och i Strömsnäsbruk dansar de i Komvux gamla lokaler.

Eleverna har dansat en timme i veckan i elva veckor. Danskurserna avslutas under vecka 15 med ett gemensamt genrep och dubbla dansföreställningar på Kulturhusets stora scen.

Vid höstterminens start planeras det att återigen dra igång verksamheten i lika stor utsträckning som den är i dagsläget. Ett önskemål är att även kunna starta upp dansgrupper för elever i årskurs 7–9.

Film
Filmkursen i Markaryd startade hösten 2017. I dagsläget är det fyra elever inskrivna, vilket är en bra början som ger goda framtida förhoppningar.

Eleverna har fått arbeta med sina egna idéer med läraren Stefan Rydehed som stöd. De har arbetet med korta och långa produktioner. De har bland annat skapat 12 stycket korta introduktionsvideos som ska visas på storduk under dansgruppernas dansuppvisning.

Förhoppningen är att kunna erbjuda filmkurs även till hösten.

Musikskolan
Musikskolan har anställt en till musiklärare - Tomas Jonsson, som kommer att börja undervisa i träblås. Till instrumentfamiljen träblås ingår saxofon, tvärflöjt, klarinett och blockflöjt. Grupperna planeras att starta nu under våren och är främst för elever från åk 2 – 19 år, men i mån av plats för även äldre elever gå.

I dagsläget är det ca 100 elever inskrivna i musikskolan exklusive alla i elever i årskurs 3 som spelar blockflöjt under skoltid med ledning av Tomas Jonsson.

Anmälan
Anmälan till musikskola
Anmälan till kulturskola (film, teckning, dans)

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-05-04
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2018-05-04