Kraftfulla åtgärder har gett resultat

Den trygghetsundersökning som presenterades tidigare i höst visade på en stor otrygghet hos allmänheten i kommunens norra delar.

Sedan dess har mycket omfattande åtgärder vidtagits av Markaryds kommun och polisen.

Inom skolan har mängder av insatser gjorts i form av extra stöd till elever och föräldrar: Extra lärare och elevassistenter har satts in. Inrättande av särskilda undervisningsgrupper och inhyrd bevakning på skolor.

Socialtjänstens familjebehandlare har arbetat via stöd, behandling och utredningar/åtgärder kring barn som far illa.

Miljö- och byggnadskontoret har vidtagit åtgärder mot bl. a otillåten näringsverksamhet, miljöbrott mm.

Kommunstyrelsen har aktivt arbetat pådrivande i det övergripande arbetet. En stor mängd möten har hållits med näringsliv, hyresvärdar och en mängd andra grupper.
Extra resurser har tillsatts för extra bevakning genom ökad rondering nattetid.
Dessutom har kommunstyrelsen haft mycket täta kontakter med polisledningen för samordning av åtgärder.

Polisen har nedlagt mycket stora resurser för att komma till rätta med problematiken. Bara den sista månaden har polisen lagt 800 timmar i det aktuella området.

Kommunens och polisens gemensamma bild är att de kraftfulla åtgärder som vidtagits givit resultat. Dock kommer insatserna därför inte att upphöra, utan fortsätta under 2015.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-12-23
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-02-12