Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, är en sammanställning som görs varje år för att visa hur bra kvalitén i Sveriges kommuner är i ett medborgarperspektiv. I sammanställningen kan man tydligt se och jämföra olika kommuner. Vad är bra? Vad kan förbättras? Sammanställningen ger även våra politiker ett underlag för att förbättra kommunens verksamhet.

Sammanställningen kan man ta del av både på webben i olika former, men finns även i pappersform.

2015 års KKiK-resultat presenterades i Stockholm den 19:e januari 2016. Samtliga kommuners resultat kan du ta del av här.

Hela presentationen i Stockholm spelades in och du kan ta del av den här.

Förutom mycket annat intressant visades en film där kommunstyrelsens ordförande i Markaryd, Bengt Germundsson, informerar om hur KKiK kom till och har utvecklats från 2006 och fram till idag. Filmen kan du se här

Vid presentationen i Stockholm utsågs även den/de kommuner som gjort den bästa presentationen av KKiK 2015. Glädjande nog visade det sig att Kronobergs kommuner delade första pris tillsammans med ett annat kommunnätverk. Även prisutdelningen finns här.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-01-21
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2016-04-12