Kommunens kvalitet i korthet 2015

Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med undersökningen är att ge invånarna kunskap om kvaliteten på kommunernas verksamhet, för att skapa underlag för en dialog mellan invånare och förtroendevalda. Undersökningen används också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Eftersom undersökningen genomförts nio år i rad kan våra egna resultat jämföras långt tillbaka över tid. Resultaten jämförs även med övriga kommuner i länet samt med 240 andra kommuner i Sverige.

Markaryds kommuns resultat

Tillgänglighet i telefon och e-post
Broschyr 2015
Resultat över tid
Egna mätningar

Resultat för Kronobergs län

Broschyr 2015
Tillgänglighet i telefon och e-post

Samtliga kommuners resultat

Sveriges Kommuner och landsting (SKL)
Rapport
Excelblad
Granskning av hemsidor - Rapport

Granskning av hemsidor - Excelblad

Verktygslåda


Tidigare års broshyrer för Kronobergs län

Broschyr 2009
Broschyr 2010
Broschyr 2011
Broschyr 2012
Broschyr 2013
Broschyr 2014

Tidigare års broschyrer för Markaryds kommun

Broschyr 2007
Broschyr 2008
Broschyr 2009
Broschyr 2010
Broschyr 2011
Broschyr 2012
Broschyr 2013
Broschyr 2014

Tidigare års resultat för Markaryds kommun

2015
2014

2013
2012
2011
2010
2009

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-07-04
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-11-30