Kommunalt Aktivietsansvar

Är Du under 20 år, bosatt i Markaryds kommun, och har valt att inte studera på gymnasiet (inkl IM), alternativt har hoppat av eller inte fullföljt en gymnasieutbildning, kommer du att bli kontaktad av KAA-ansvarig i Markaryds kommun.

En viktig del i vårt arbete är att samverka med berörda myndigheter som arbetsförmedling, socialförvalting etc.

För mer information kontakta
Anna Eld, KAA-ansvarig, 0433-72006

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-04-20
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-04-20