Julbelysning 2017-2018

Det är inte tillåtet att använda sig av Trafikverkets belysningsstolpar för juldekorationer. VA/Gatuenheten kommer därför inte längre kunna sätta upp julstjärnor utmed Drottninggatan i Markaryd och Lagastigsgatan i Strömsnäsbruk. Elen i Markaryd är separerad från Trafikverkets och därför kan vi hädanefter inte använda belysningsstolparna utmed Drottninggatan. Vad gäller Strömsnäsbruk och Lagastigsgatan så är ansökan inskickad för dispens 2017-2018 i och med att elen där ännu inte är separerad.

Som ett led i övergången från julstjärnor till annan typ av juldekorationer började VA/Gatuenheten tillsammans med personal från parkavdelningen redan i fjor att planera och agera för detta.
I fjor köptes trädbelysning in och ett träd i Markaryd vid Ragnar Planks park belystes.

I år kommer vi plantera och sätta belysning i ett nytt träd vid bensinstationen, ST1, utmed Drottninggatan. Vi kommer sätta belysning i ytterligare ett träd vid Ragnar Planks park. Vi kommer även sätta belysning i ett träd vid Sjöbergs lids park.
Som ett led i övergången från julstjärnor utmed Drottninggatan till julstjärnor på andra sträckor kommer vi succesivt underhålla befintliga uttag samt sätta upp nya uttag i belysningsstolpar Markaryds kommun äger och där elsäkerhetsansvaret därmed är vårt.
Inför julbelysningen 2017-2018 kommer vi försöka sätta upp julstjärnor på följande gator i Markaryd:
Smedjegatan från Drottninggatan till Hagagatan
Östergatan från Hagagatan till Kungsgatan
Kvarngatan från Smedjegatan till Kyrkogatan
Kyrkogatan från Kungsgatan till Kvarngatan
Kungsgatan från Smedjegatan till Drottninggatan
Järnvägsgatan från Västergatan till Nygatan samt tre stolpar bort från Ragnar Planks
Västergatan från rondellen vid brandstationen till Drottninggatan

För mer info se här

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-09-19
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-09-21