Iordningställande av villatomter

Entreprenadverksamheten för exploateringsområdet Östra Getesjön vid Hallarydsvägen i Markaryd, gällande iordningställande av 17 st villatomter, är nu i full gång. Entreprenören är Bo Ahlquist Maskin AB. Av olika anledningar så har projektet blivit något försenat med beräknas vara helt färdigt innan årsskiftet. Tomter kommer att vara tillgängliga från och med 2018-01-01.

Området kommer att skyltas upp och vi vill att allmänheten respekterar arbetsområdet, flera tunga maskiner kommer att vara i gång med schakt- och grävarbeten, vi ber framförallt att föräldrar ser till så att deras barn inte vistas på arbetsområdet, ingen vill ju att någon olycka ska hända.

Vi har placerat ut två stora stenar på elhjulspåret vid Olamånstorp för att förhindra onödig bilkörning, man kan fortfarande komma förbi med cykel och barnvagnar.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-06-29
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-06-30