Inrapportering för år 2017

Senast den 31 mars 2018 ska du skicka in köldmedierapporten för 2017 års läckagekontroll. Tänk på att det gäller även om du sålt din fastighet. Den som är ansvarig ägare den 31 mars ansvarar för att rapporteringen från föregående år sker i tid.

Observera att från 1 januari 2017 gäller nya regler. Resultatet av de kontroller av anläggningar som utförs under 2017 och som innehåller totalt 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) HFC (fluorerade kolväten) eller mer ska sammanställas och skickas in till miljö och byggenheten senast 31 mars 2018.

Du som driver företag där det finns kylanläggning med köldmedier måste själv ordna så att anläggningen kontrolleras. Bland annat gäller det att se till att anläggningen inte läcker ut köldmedier. Krav på läcksökning förändras, var uppmärksam på att detta även omfattar befintliga anläggningar. Krav på läckagekontroll har idag alla aggregat på 3 kg eller mer om de samtidigt motsvarar 5 ton CO2e eller mer. Är du osäker på vad som gäller för dina anläggningar fråga en certifierad kylfirma.
Det är endast certifierade kylfirmor som får göra kontrollerna. Du kan kontakta företaget Incert för att få reda på vilka företag som får göra kontroller.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-01-19
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2018-01-19