Sök

Inget vite för Markaryds kommun

Markaryds kommun har åtgärdat utpekade brister i kommunens utbildningsverksamhet. Skolinspektionen går därför inte vidare med tidigare vitesbeslut.

Ansvariga i Markaryds kommun har säkrat att kommunens alla skolor numera ger tillgång till elevhälsa, skolbibliotek och studiehandledning på modersmålet - viktiga stödfunktioner för att ge eleverna förutsättningar att nå de nationella målen.
Kommunen har även förbättrat sin centrala styrning och uppföljning av utbildningsverksamheten och sett till att systemet för att fördela resurser tar hänsyn till barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Skolinspektionens uppföljning visar också att Markaryds kommun även säkrat att vuxenutbildningen är flexibel och att det finns tillräcklig tillgång till personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning.

Skolinspektionen går därför inte vidare med föreläggande med vite på 750 000 kronor som myndigheten beslutade om den 29 februari 2016.

GTranslate

Artikel skapad 2017-05-26
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-05-26