Sök

Informations- och inspirationsträff: Sociala företag

14 november 2017
kl. 17.00 - 19.00
på Markaryds kommun (Drottninggatan 11)

Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet med målet att inkludera alla på arbetsmarknaden.

■ Vad är sociala företag? Vad betyder de för samhället
och individen?
■ Hur driver man ett socialt företag? Vilka personer behövs?Vad kan Coompanion göra?
■ Slussen i Lagan - ett socialt företags resa
■ Workshop: Vad finns för kompetens och vilja?
Hur kan vi gå vidare för att starta sociala företag?

Region Kronoberg, Coompanion Kronoberg, Slussen i Lagan, Markaryds kommun

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-11-03
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-11-03