Information om pågående fiberutbyggnad

Som säkert alla vet, pågår ett väldigt stort projekt i våra tätorter med fiberutbyggnad.

Ett så stort projekt kan inte gå omärkt förbi då det är mycket folk, maskiner och schakter som sker i våra gator och trottoarer. Från det att schakt påbörjas till återställning av t ex asfalt sker, kommer det att gå ett antal veckor. Tyvärr helt oundvikligt. Dock gör entreprenörerna Akea och Peab sitt yttersta för att detta ska ske så snart som möjligt och att våra gator, trottoarer och grönytor åter igen ska bli återställda, återlagade och ”städade” utan att göra avkall på lagar, regler och säkerhet.

Akea som är totalentreprenör för Telias fiberutbyggnad schaktar för fullt och är i skrivande stund nästan helt klara med schakten i Traryd. Tomtschakterna pågår och är också snart klara. Fiberblåsningen/fiberskarvningen är påbörjad och man räknar med att påbörja installationen fr.o.m. v. 16. Tid med kund bokas upp av Akea/Cablequick. Peab påbörjar återställningsarbetena v. 14.
I Strömsnäsbruk pågår också schakter för fullt och ca 75% är klart. Tomtschakter beräknas påbörja v 16. Akea/Cablequick bokar tid med kund för tomtplaneringen. Snart börjar fiberblåsningen i södra delen för att avslutas med norra delen.
I Markaryd pågår också schakterna med början vid KCM och fortsätter väster om järnvägen norrut för att täcka ända upp till Prästorpsområdet.  
                                                         
Nästa vecka börjar schakterna för Intäppan, Snapphane, Hansens Backar och Misterhult områdena utan inbördes ordning. Akea/Cablequick bokar tid med kund för tomtplaneringen.
V. 16 beräknas centrum och norrut mot Eliassons Backar påbörjas och förhoppningsvis nå upp med matningen till Timsfors med start av områdesschakten v 16-17. Akea/Cablequick bokar tid med kund för tomtplanering.

Information till fastighetsägare

För er som har ex. häckar, buskar eller träd som växer utanför er tomt vill vi uppmana Er att snarast åtgärda detta. Utstickande växtlighet kan utgöra ett hinder för bygget av det nya fibernätet. Kommunen eller entreprenören ansvarar inte för ev. skador som kan uppstå på grenar eller rötter som finns över eller i kommunens mark.
Dessutom får vi en ökad trafiksäkerhet där sikten förbättras. Se här för vad som gäller i vår kommun.
Har man ändå frågor, funderingar eller övrigt som gäller under byggnationstiden, har Akea ett telefonnummer som går bra att ringa.  ”Akeas fibertelefon” 073-201 31 00.
 Ni får givetvis även kontakta Markaryds kommun vxl. 720 00
 

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-04-01
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-04-07