Information om fiberutbyggnaden

Nu är snart Telia med sin huvudentreprenör Akea helt klara med sin schakt och det som åligger dem med återställningsarbete i de 4:a tätorterna.

Ett så här stort projekt har inte gått omärkt förbi, men med tanke på att schakterna startades i mars månad har det gått väldigt snabbt.

Peabs återställning av asfalt pågår nu för fullt och löper på smidigt utan komplikationer där kapaciteten med justering ligger på c:a 350-450 kvm/dag och där asfalteringen ligger på c:a 350 kvm/dag. Extra asfalteringslag kan komma att sättas in vid behov.

Peab har en planering för resterande del av året med c:a 90 skift och läggning av 31 500 kvm som innebär att asfalteringen ska hinnas med i år.

Traryd är klart förutom några mindre ytor.

Vi vill passa på att tacka för det stora tålamod ni uppvisat i samband med de olägenheter som uppkommit i samband med schaktning och återställning.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-08-25
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2016-08-25