Information om fiberutbyggnad på landsbygden

Länsstyrelsen i Kronoberg fattade onsdagen den 10/5 beslut om årets första omgång av bredbandsstöd.
I Markaryds kommun blev det Hannabads Fiber ek. för. som blev den förening som lyckats uppnå de poäng som krävdes i hård kamp med övriga stödansökningar i Kronoberg.
Denna gång fick tyvärr fick ingen annan förening i vår kommun stödpengar, utan de kommer att vara med i nästa fördelning av stödpengar, som ska ske i höst enligt Länsstyrelsen.
 
Det är nu viktigt för vår landsbygd att se det positiva i att ansluta sig till det fibernät som byggs och de som kommer att byggas.  Fibernätet ska ses som en framtidsinvestering där landsbygden kommer att ha lika stabila kommunikationsmöjligheter digitalt som i tätort.  För att föreningen ska klara sina målsättningar vad beträffar anslutningsavgift per hushåll är det viktigt att se nyttan med fiberanslutning, stödja föreningarnas arbete och ansluta sig.
 
Ideellt arbetande föreningsmedlemmar har gjort och kommer att göra ett fantastiskt arbete för landsbygden med många nedlagda arbetstimmar. Deras ambition är att så många boende som möjligt på landsbygden ska få tillgång till ett fibernät som innebär att framtidens kommunikationsbärare är säkrat.

För mer information läs Länsstyrelsens beslut här
Områderskarta

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-05-12
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-08-25