Information gällande höjt maxbelopp för avgifter inom vård och omsorg

1 juli 2016 kommer maxbeloppet för avgifter inom vård och omsorg i Markaryds kommun att höjas. Den högsta avgiften som brukare kan få betala höjs från 1 772 kronor till 1 991 kronor.

Bakgrunden till höjningen är en lagändring i Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5 §. Vid beslut av gällande taxor och avgifter för Markaryds kommun finns hänvisning till att gällande maxbelopp ska följas.

Alla människor ska ha råd med kommunal vård och omsorg. Därför finns ett maxbelopp som brukaren får betala som mest för sina insatser oavsett pension och tillgångar. Har brukaren låg inkomst finns även ett förbehållsbelopp som ska finnas kvar efter att brukaren har betalat avgifterna för vård och omsorg.

Höjningen av maxtaxa påverkar olika beroende på vilken typ och omfattning av beviljad insats brukaren har samt brukarens egen ekonomi.

Inför höjningen av maxbeloppet har varje enskilt avgiftsbeslut räknats om utifrån det nya maxbeloppet (1 991 kronor). De brukare som har avgiftsutrymme för det högre maxbeloppet och därmed kommer få en högre avgift att betala kommer att få besked om detta via post.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-07-04
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2016-07-04