Införande av parkeringsövervakning

Från och med 2016-11-01 kommer Markaryds kommun att införa parkeringsövervakning på kommunal mark, detta med anledning av att antalet felparkerade bilar ökat mycket i kommunen.

I och med införanden av parkeringsövervakningen innebär det att fordon som är olovligt parkerade kommer att få betala en felparkeringsavgift på 600:-, om ett fordon parkerat olovligt på en parkering för funktionshindrade är felparkeringsavgiften 1000:-. Parkeringsövervakningen kommer att ske med hjälp av Securitas och deras personal.

Övervakningen kommer inte att gälla privat tomtmark, vid sådana fall får markägaren själv ombesörja ärendet.

Generella parkeringsregler i kommunen
- Markaryd tillämpar inte datumparkering på allmänna vägar.
- På allmänna parkeringar är det tillåtet att parkera 24h i följd på vardagar och fritt på helger om inget annat anges.
- Markaryds kommun använder sig inte av parkeringsskiva eller boendeparkeringstillstånd.
För mer detaljerade regler kring parkering, läs information hos Transportsstyrelsen

Enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning får kommuner besluta att själva stå för parkeringsövervakning (polisen befogenheter kvarstår ändå). Securitas som ska utföra parkeringsövervakningen är direktupphandlade under en ett-årsperiod.

Vid frågor kontakta Teknisk Chef, Lennart Hägelmark.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-10-12
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2016-11-09